!בלבד b2 בדף זה מחירים לתיירים (ללא מע”מ) בעלי אשרת כניסה
.בעלי דרכון ישראלי נא לעבור לדף בעברית עם מחירון כולל מע”מ